Müügitingimused:

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad Estfish OÜ (edaspidi müüja või Estfish OÜ e-pood) e-poe tingimused kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja, tarbija või klient), kes kasutavad www.estfish.ee veebiaadressil olevat e-poodi, tellivad e-poest kaupa, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.

1.3 Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal. Müüja saadab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused, mida ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada. 

2. Hinnad

2.1 Kõik Estfish OÜ e-poest esitatud hinnad on käibemkasu vabad.

2.2 Euroopa Liidu välistele klientidele saame tooteid müüa 0% käibemaksumääraga. 0% käibemaksumäär kajastub arvel, mille väljastame kliendile. 

3. Ostu vormistamine

3.1 Ostu vormistamiseks vali sobiv kaup ning lisa see ostukorvi vajutades tootelehel olevat nuppu “LISA OSTUKORVI”. Seejärel saad jätkata teiste toodete valimist vajutades nuppu “JÄTKA OSTLEMIST” või alusta ostukorvis ostu vormistamist.

3.2 Ostukorvis saad ostetavate kaupade kogust muuta ja tooteid eemaldada.

3.3 Kui oled veendunud, et rohkem tooteid ostukorvi lisada ei soovi ning valitud kaupade suurused, mõõdud ja kogused on korrektsed, võid hakata täitma Maksja- ja tarneandmeid.

3.4 Veendu, et sinupoolt sisestatud Maksja- ja tarneandmed on korrektsed, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Sinu poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5 Pärast Maksja- ja tarneandmete sisestamist saadame Teile arve e-posti.

3.6 Tellimus komplekteeritakse ja tarnitakse ainult 100% ettemakse puhul. 

4 Tarnetingimused

4.1 Kõik tellitud tooted pannakse teele hiljemalt 3-tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kuid siiski selgub, et see pole mingil põhjusel võimalik, siis anname sellest Sulle koheselt teada e-posti või telefoni teel. Teatud kaupade puhul sõltub tarneaeg ka maaletoojast ning on märgitud ka toodetele juurde.

4.2 Tellitud kaubad tarnitakse Sinu poolt tellimuses märgitud tarneaadressile. Kui avastad peale tellimuse vormistamist, et soovid siiski tarneandmeid muuta, siis anna meile sellest esimesel võimalusel märku e-posti teel info@estfish.ee või telefonil +37256661161

4.3 Eesti-sisene tarneaeg jääb enamjaolt 1-3 tööpäeva vahemikku, välismaale tellides 2-14 tööpäeva. Toodud tarneajad on hinnangulised ning me ei garanteeri alati tarnet märgitud ajavahemikus, kuna lõplik tarneaeg sõltub siiski meie transpordi partneritest. 

5. Turvalisus ja andmekaitse

5.1 Kõik Estfish OÜ e-poe külastamise ja ostu sooritamisega seoses teatavaks saanud isikuandmed käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kogume ja kasutame üksnes neid kliendi andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks ja kliendisuhete hoidmiseks. Estfish OÜ e-pood ei avalda oma klientide andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik tellimuse täitmiseks või kui seadus selleks kohustab.

5.2 Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist e-poe andmebaasist.

6 Taganemisõigus

6.1 Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva jooksul.

6.3 Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadad teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Toote tagastamise avalduse võid saata meile vabas vormis e-posti teel info@estfish.ee. Kindlasti säilita avalduse koopia kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-mail), sest lepingust taganemist tõendab tarbija!

6.4 Pane tähele, et kauba peab tarbija müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest!

6.5 Tarbija võib tootega tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik toote olemuses, üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (VÕS §56 lg 4). Seega, palume tagastada kasutamata, siltidega, korrektne ja võimalusel originaalpakendis kaup!

6.6 Kui toodet on kasutatud kauem/rohkem, kui see on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, ei kaota tarbija taganemisõigusest, kuid vastutab kauba väärtuse vähenemise eest! Kauba väärtuse vähenemine võib seisneda puhastamise- ja parandamiskuludes ning kui kaupa ei saa enam müüa uuena, objektiivselt põhjendatud kahjus, mis tekib kauplejale tagastatud kauba müümisel kasutatud kaubana.

6.7 Kauba tagastamisega seotud kulud katab tarbija!

6.8 Toote eest tasutud summa, koos kättetoimetamiskuludega ( välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Sinu valitud kättetoimetamise viisist), tagastame viivitamata, kuid hiljemalt 14 tööpäeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Sinu otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutasid makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui oled sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Sulle sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Estfish OÜ e-pood jätab endale õiguse keelduda tagasimaksest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni oled esitanud tõendid, et oled asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. 

7. Pretensioonide ja vaidluste lahendamise tingimused

7.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele §218 lg 2 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul alates kauba ostjale üleadnmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba üleadnmise ajal, kui selline eeldus ei ole just vastuolus kauba või puuduse olemusega.

7.2 Tarbijal on õigus puudustega kauba puhul esitada Estfish OÜ e-poele pretensioone 2 aasta jooksul alates kauba üleadnmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest! Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele vütma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

7.3 Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt kauba parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjusta müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulist ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel toote asendada lepingutingimustele vastava tootega. (VÕS    §222    lg    1). Juhul kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, on tarbijal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

7.4 Pretensiooni esitamise korral kannab esimese 6 kuu jooksul asja üleandmisest müüjale pretensiooni menetlemise, asja parandamisega või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-,posti-,töö-,reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS §222 lg 4 ). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

7.5 Estfish OÜ e-pood ei vastuta kui toode on kahjustunud ostja süü või hoolimatuse tõttu; defektide eest, mis on tekkinud toote mitteotstarbelise kasutamise tagajärjel ning toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7.6 Kui müüja ja tarbija ei jõua omavahel kokkuleppele, on tarbijal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks Eestis on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tuelenaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 30 või enam eurot. Tarbija võib vaidluste lahendamiseks kasutada ka üle Euroopa Liidulist internetipõhist vaidluste lahendamise keskkonda ODR (Online Dispute Resolution), mis on ligipääsetav siin https://ec.europa.eu/consumers/odr

7.7 Pretensiooni esitamiseks saada Estfish OÜ e-poele sellekohane avaldus e-posti aadressile info@estfish.ee, kus märgi ära järgmine info:

  • Sinu nimi ning telefoni nr
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Tellimuse nr
  • Toote puuduse selgitus
  • Esitatav nõue (vahetus uue toote vastu, raha tagasi vms)
  • Võimalusel lisa avaldusele pildid defektist

7.8 Sinu kaebusele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul.

Lugupidamisega
Estfish OÜ